Ciekawe

Czym jest analizator spalin i do czego służy?

Nowoczesne technologie wkraczające do życia codziennego znacznie je ułatwiają oraz zwiększają bezpieczeństwo. Nie inaczej jest w przypadku czynności kontrolnych dotyczących systemów grzewczych, gdzie od kilku lat użytkowane jest urządzenie o nazwie analizator spalin. Ten niewielki przedmiot znacznie ułatwił kontrolę instalacji grzewczych.

Czym jest analizator spalin?

Jest to urządzenie o niewielkich rozmiarach, które składa się z dwóch części. Elektroniczny panel z wyświetlaczem oraz kilkoma przyciskami pozwalającymi na zaprogramowanie pracy urządzenia jest integralnie związany z sondą, które na końcu posiada czujnik.

Osoba dokonująca kontroli lub pomiarów składu spalin wprowadza sondę do przewodu kominowego, gdzie pobierana jest próbka lotnej substancji, która następnie poddawana jest automatycznej analizie w urządzeniu elektronicznym.

Gdzie znajdują zastosowanie analizatory spalin?

Są one przede wszystkim bardzo pomocnym narzędziem w rękach instalatorów systemów grzewczych, pieców, kotłów na paliwa stałe. Dzięki zastosowaniu analizatora mogą oni kalibrować nowe urządzenia grzewcze, a także regulować pracę już działających.

Tego rodzaju narzędzia pomiarowe są bardzo pomocne w pracy kominiarzy, którzy przeprowadzają okresowe kontrole przewodów kominowych, instalacji grzewczych, a także systemów wentylacji grawitacyjnej.

Na czym polega praca analizatora spalin?

To małe, ale bardzo precyzyjne urządzenie na podstawie pobranych próbek substancji lotnych wydobywających się z przewodów kominowych określa skład chemiczny oraz stężenie zawartości dymu i spalin.

W procesie analizy określane są stężenia sadzy, poziomu emisji dwutlenków siarki, tlenków azotu oraz dwutlenku węgla. Oprócz analizowania składu chemicznego mierzona jest także temperatura spalin i otoczenia wylotu przewodu kominowego.

Jakie korzyści generuje używanie analizatorów elektronicznych?

To bardzo przydatne, niezwykle proste w obsłudze, ale precyzyjne i skuteczne urządzenie może wykrywać wiele nieprawidłowości zarówno dotyczących pracy samych urządzeń grzewczych, jak i całej instalacji odprowadzającej.

Przy jego pomocy szybko i dokładnie lokalizowane są nieszczelności, nieprawidłowe spalanie oraz używanie niedopuszczalnych rodzajów paliw.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Pascal s.c.

Share: