Ciekawe

Książka Przychodów i Rozchodów – wady i zalety

Bardzo ważną sprawą dla każdego przedsiębiorcy jest wybór metody rozliczenia podatku. Każdy przedsiębiorca ma 4 możliwości – kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, księgę przychodów i rozchodów oraz pełną księgowość. Nie ma jednej najlepszej metody, każda ma swoje plusy i minusy i należy dokładnie dobrać metodę pod charakter prowadzonej działalności.

Dwie pierwsze metody są poważnie ograniczone przez ustawodawcę

Mowa tutaj o limicie osiąganych przychodów oraz ograniczenie co do charakteru prowadzenia działalności. Zatem przedsiębiorca który nie przekracza przychodu 12 tys EUR (lub ekwiwalentu wyrażonego w złotówkach) ma do wyboru tylko dwie opcje – Kartę Przychodów i Rozchodów oraz pełną księgowość. Najczęściej jednak przedsiębiorcy decydują się na prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów. Jak każda inna metoda ma ona swoje plusy i minusy.

Wady i zalety

Wady tej metody to przede wszystkim gromadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej księgowości. Wszystkie wydatki jakie ponosi przedsiębiorca muszą być dokumentowane odpowiednimi rachunkami, gdyż zaniechanie takiej dokumentacji uniemożliwi zaliczenie wydatków jako koszta uzyskania przychodu.

Po stronie zalet jest możliwość zaliczenia w koszta uzyskania przychodów wszelkie wydatki, które związane są z prowadzeniem działalności. Bywają okresy, w których przedsiębiorca nie zapłaci podatku z powodu przekroczenia kosztów poziomu przychodów. Ponadto prowadzenie Księgi Przychodów i Dochodów jest dokładnym obrazem kondycji działalności gospodarczej oraz jej stanu finansowego.

Zazwyczaj do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów nie potrzeba specjalistycznej wiedzy i wielu przedsiębiorców decyduje się na osobiste jej prowadzenie przy pomocy odpowiedniego oprogramowania.

Szersze informacje nt. innych forma opodatkowania oraz ich plusów i minusów można znaleźć w artykule: Jaka najlepsza forma opodatkowania przy zakładaniu firmy

Share: