Biznes

Rozwód z orzekaniem o winie?

W Polsce od roku 2000 liczba rozwodów wzrosła aż o ponad 44%. Liczby te z roku na rok stale rosną. Znaczna część par unieważniających związek decyduje się na polubowne zakończenie relacji drogą sądową. Nierzadko zdarza się jednak, że jedna ze stron wnosi o rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka. Jakie konsekwencje niesie ze sobą taka decyzja?

Kiedy winna jest jedna strona?

W polskim prawie nie ma jednoznacznej listy kryteriów, które mogłyby przesądzać o tym, że winę za rozpad pożycia ponosi tylko jedna strona. Do argumentów najczęściej przytaczanych przez poszkodowanych w małżeństwie zaliczyć możemy nadużywanie alkoholu, przemoc fizyczną i psychiczną, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, zdradę. Postępowanie sądowe, które ma zakończyć się rozwodem z orzeczeniem o winie jednej ze stron, jest przeważnie emocjonalnie wyczerpujące. Tego typu sprawy nie zostają rozstrzygnięte w ciągu jednego posiedzenia. Wnioskując o rozwód z orzeczeniem o winie, należy liczyć się  z tym, że postępowanie może trwać bardzo długo, a przed wydaniem wyroku sąd będzie musiał szczegółowo poznać intymne szczegóły z życia współmałżonków. Unieważnienie małżeństwa z winy jednej ze stron pociąga za sobą konsekwencje alimentacyjne – osoba uznana przez sąd za niewinną rozkładu pożycia jest uprawniona do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych od swojego byłego współmałżonka przy spełnieniu określonych kryteriów.

Gdzie szukać pomocy?

Podjęcie decyzji o definitywnym zakończeniu małżeństwa zawsze jest trudne. Ciężka sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy musimy zdecydować, czy obarczyć całą winą za nieudany związek naszego partnera. Nieocenioną pomocą w kryzysowych momentach okaże się doświadczony prawnik, który pomoże wybrać najbardziej korzystne rozwiązanie. Więcej informacji znajdziesz na stronie adwokat-katowice.info.pl.

Share: